การจัดประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 3 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ได้ดำเนินการจัดประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 3 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารทั้ง 20 สถาบัน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ กล่าวถึงความพร้อมในการจัดสถานที่และสนามการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา สถานที่พักนักกีฬาซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ พักภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรและพักภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงชี้แจงกำหนดการพิธีเปิด-ปิดงานการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 และขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เริ่มเวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร