การประชุมอำนวยการครั้งที่ 1 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ได้ดำเนินการจัดประชุมอำนวยการ ครัั้งที่ 1 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูฟ้า  เสวกพันธ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  พร้อมกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารทั้ง 20 สถาบัน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์  ดร.อรุณี  อ่อนสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งที่ 43  ได้กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 3 -9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “เสลาเกมส์” และ mascot ประจำการแข่งขันได้แก่ ช้างศึก “น้องสานมิตร”  คำขวัญประจำการแข่งขัน “เสริมสุขสานมิตร สาธิตสมานฉันท์ สามัคคีรู้แบ่งปัน สายสัมพันธ์เสลาเกมส์”