การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ เสลาเกมส์

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

LOGO ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน
แนวคิด

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แปลงแบบมาจากรูปช้างศึกอันเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นตัวเลขไทย ๔๓ ที่บ่งบอกความร่วมมือร่วมใจอันยาวนานในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี เหนือตัวเลข ๓ มีรูปลายเส้นดอกเสลา ตต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับคำว่า “เสลาเกมส์” เป็นชื่อของการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓” กีฬาที่หลอมรวมชาวโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวเลข ๔๓

สื่อถึงเลขไทย แสดงความเป็นไทยและการดำรงการจัดกีฬาสาธิตสามัคคีมายาวนานเป็นครั้งที่ ๔๓ โดยใช้สีเทาและสีแสด อันเป็นสีประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฐานของเลข ๔ ใช้สีที่แตกต่างกันไป ๕ สี สื่อถึงโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศจาก ๕ ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

รูปลายเส้นดอกเสลา

รูปลายเส้นดอกเสลา เหนือเลข ๓ มีลักษณะสมมาตร แสดงถึงความยุติธรรมในการแข่งขัน มีจุดศูนย์กลางเป็นรูปวงกลมแล้วแผ่ออกไปเป็นเส้นรัศมี หมายถึง ชื่อเสียงของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีที่มีมายาวนานและแผ่ขยายออกไปทั่วทุกสารทิศ


ช้างศึก

ตราประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” คือรูปช้างศึก จึงกำหนดให้ช้างศึกเป็นสัญลักษณ์นำโชค ซึ่งช้าง เป็นสัตว์ที่น่ารัก ร่าเริง เฉลียวฉลาด แข็งแรง และอดทน โดยใช้ชื่อว่า “น้องสานมิตร”

น้องสานมิตร

“น้องสานมิตร” เปรียบเสมือนผู้แทนของนักเรียนที่มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีเป็นผู้แทนของมิตรภาพอันดี สร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนสาธิต

คบเพลิงแตรเขาสัตว์

คบเพลิงที่ใช้ มีรูปทรงแบบแตรเขาสัตว์ ซึ่งเป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบหนึ่ง เหมือนเป็นการประกาศว่า กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๓ นี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว และเปลวไฟ คือความรุ่งโรจน์ของกีฬาสาธิตสามัคคีที่จะยังคงมีสือไป

สัญลักษณ์นำโชค


คำขวัญประจำการแข่งขัน

“เสริมสุขสานมิตร สาธิตสมานฉันท์ สามัคคีรู้แบ่งปัน สายสัมพันธ์เสลาเกมส์”

เพลงประจำการแข่งขัน

๑. “เสลาเกมส์”

เนื้อร้อง อาจารย์ประสรรค์ ตันติเสนาะ

ทำนอง อาจารย์เฉลิมชัย ไกลทุกข์

การกีฬาเสริมสุขสานมิตร น้องพี่สาธิตร่วมจิตสมานฉันท์

สามัคคีเรารู้แบ่งปัน สามัคคีเรารู้แบ่งปัน

ทุกคนมาร่วมกัน เชื่อมสายสัมพันธ์เสลาเกมส์

*เสลาเกมส์ เสลาเกมส์ เสลาเกมส์ เสลาเกมส์

**งานกีฬาสาธิตสามัคคี รวมพลังปีนี้เราพบกันที่ เสลาเกมส์

สาธิตยี่สิบเอ็ดสถาบันทุกคนมุ่งมั่นร่วมแข่งขันกีฬา

ร่วมสร้างสรรค์สร้างเสริมพัฒนาร่วมสร้างสรรค์สร้างเสริมพัฒนา

ด้วยหัวใจแกร่งกล้าในงานกีฬาเสลาเกมส์

๒. “เสริมสุขสานมิตร สาธิตสามัคคี”

เนื้อร้อง อาจารย์ประสรรค์ ตันติเสนาะ

ทำนอง อาจารย์เฉลิมชัย ไกลทุกข์

ด้วยปีกแห่งฝัน มุ่งมั่นศรัทธา พวกเราต่างมา ไขว่คว้าเอาชัย

สาธิตทุกแห่ง ร่วมแรงร่วมใจ กีฬาก้าวไกล สายใยผูกพัน

ด้วยปีกแห่งรัก เราสามัคคี พวกเราล้วนมี ไมตรีต่อกัน

สาธิตน้องพี่ มีใจสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ แข่งขันกีฬา

เสริมสุขสานมิตร ด้วยจิตงดงาม พวกเราเล่นตาม กฎกติกา

เสลาเกมส์นี้ เปรมปรีดิ์หนักหนา ชื่อเลื่องลือมา สาธิตสามัคคี

วันจัดการแข่งขันกีฬา : วันที่ ๓ – ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สถานที่จัดการแข่งขัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร