กิจกรรมกอล์ฟการกุศล

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

 เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2561 ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบทุนเจ้้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43  ณ สนามกอล์ฟดงภูเกิด ตำบลอรัญญิก  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี ดร.สำราญ  ทองแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการพิธีเปิดการแข่งขัน และรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  อ่อนสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้  กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การแข่งขันกอล์ฟการกุศล และกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ที่มีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท นอกจากนั้นยังมีการจับสลากของรางวัลต่างๆ มากมาย