ขอเชิญชวนนักกีฬาและบุคลากรที่เข้าร่วมงานกีฬาสาธิตสามัคคี “เสลาเกมส์” ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หรือที่ชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรียกว่า ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นลานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่านั่งพระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ซึ่งถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากร รวมถึงชาวจังหวัดพิษณุโลก  จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับทุกท่านผู้ที่มาเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคลและได้เยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์อีกด้วย