ข้อมูลที่พัก

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

ดาวน์โหลด

การจองที่พักให้แต่ละสถาบันนำส่งแบบฟอร์มเอกสาร

1.แบบแจ้งความประสงค์การจองที่พัก

2.กำหนดการเข้าพักและรายชื่อเข้าพัก

จัดส่งสำเนาทั้งสองฉบับให้แก่ฝ่ายที่พัก ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ได้ที่อีเมล์ meaw.nud@gmail.com

QR Code กลุ่มผู้ดูแลฝ่ายที่พักงานกีฬาสาธิตสมัคคี

ข้อมูลแจ้งความประสงค์จองที่พัก

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงแรมเคฮอ (K Hall)

โรงแรมเครสซิเดนท์ (Kresident)

โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (Topland Hotel & Convention Centre)

โรงแรมหรรษนันท์

โรงแรมอมรินทร์ ลากูน

โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว