จุดให้บริการยืมจักรยานในงานเสลาเกมส์

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

__หากท่านกำลังตามหาทางเลือกในการคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรจักรยานก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่สะดวกและง่ายต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยทางมหาวิทยาลัยจึงมีการให้ยืมจักรยานโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะยืมจักรยานสามารถติดต่อได้ที่ซุ้มยืมจักรยานใกล้สถานีขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
*โปรดดูแลรักษาจักรยานของท่านและนำส่งคืนภายในเวลา 20.00 น.ของวันนั้นๆ และอย่าลืมรับบัตรของท่านคืนทุกครั้ง

โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์เสลาเกมส์