ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน สัญลักษณ์นำโชค และคำขวัญ

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน

แนวคิด

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แปลงแบบมาจากรูปช้างศึก อันเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวเลขไทย ๔๓ ที่บ่งบอกความร่วมมือร่วมใจอันยาวนานในการจัด  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  เหนือตัวเลข ๓ มีรูปลายเส้นดอกเสลา ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับคำว่า “เสลาเกมส์” เป็นชื่อของการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓” กีฬาที่หลอมรวมชาวโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวเลข ๔๓

สื่อถึงเลขไทย แสดงความเป็นไทยและการดำรงการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี มายาวนานเป็นครั้งที่ ๔๓ โดยใช้สีเทาและสีแสด อันเป็นสีประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ฐานของเลข ๔ ใช้สีที่แตกต่างกันไป ๕ สี สื่อถึงโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศจาก ๕ ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

รูปลายเส้นดอกเสลา
รูปลายเส้นดอกเสลา เหนือเลข ๓ มีลักษณะสมมาตร แสดงถึงความยุติธรรมในการแข่งขันกีฬา มีจุดศูนย์กลางเป็นรูปวงกลมแล้วแผ่ออกไปเป็นเส้นรัศมี หมายถึง ชื่อเสียงของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีที่มีมายาวนานและแผ่ขยายออกไปทั่วทุกสารทิศ

สัญลักษณ์สัตว์นำโชค

ชื่อสัญลักษณ์นำโชค      น้องสานมิตร
ผู้ตั้งชื่อ                    นางสาวฐิติกัญญ์ โชติวรรธนันท์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5.2

ผู้ออกแบบสัญลักษณ์นำโชค
นางสาวณิชา         เห็นแสงวิไล (แบบชุด)  ศิษย์เก่ารุ่น  9  (ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
เด็กหญิงธนัญญา    กองแก้ว (แบบหน้าช้าง)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3.4
ผู้ปรับปรุงแบบ            อาจารย์วรอัญญู ศศิตรานนท์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผู้พัฒนาแบบ              นางสาวกนกพรรณ พวงราช  นักออกแบบอิสระ

แนวคิด

ตราประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” คือรูปช้างศึก จึงกำหนดให้ ช้างศึกเป็นสัญลักษณ์นำโชค ซึ่งช้าง เป็นสัตว์ที่น่ารัก ร่าเริง เฉลียวฉลาด แข็งแรง และอดทน  โดยใช้ชื่อว่า “น้องสานมิตร”

“น้องสานมิตร”เปรียบเสมือนผู้แทนของนักเรียนที่ มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี เป็นผู้แทนของมิตรภาพอันดี  สร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนสาธิต

“น้องสานมิตร” ในชุดเกราะนักรบโบราณเป็นสิ่งแทนถึงความเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สีของชุดเกราะและผ้านุ่งเป็นสีเทาและสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โล่กลมมีลายรูปดอกเสลา สื่อถึงชื่อการแข่งขัน “เสลาเกมส์” และดาบไขว้เป็นสิ่งแทนในการฝ่าฟันอุปสรรค ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนไปสู่ความสำเร็จ ตรงกลางด้านหน้าของชุดเกราะ เป็นรูปทรงหัวใจมีสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๓

คบเพลิงที่ใช้ มีรูปทรงแบบแตรเขาสัตว์ ซึ่งเป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบหนึ่ง เหมือนเป็นการประกาศว่า กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๓ นี้ ได้เริ่มขึ้นแล้ว และเปลวไฟ คือความรุ่งโรจน์ของกีฬาสาธิตสามัคคีที่จะยังคงมีสืบไป

คำขวัญประจำการแข่งขัน

          “เสริมสุขสานมิตร  สาธิตสมานฉันท์  สามัคคีรู้แบ่งปัน  สายสัมพันธ์เสลาเกมส์”