พิธีปิดอินทนิลเกมส์ และพิธีรับธง เสลาเกมส์

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม  2560   บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลััยนเรศวร  เข้าร่วมพิธีปิดการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  

              ในโอกาสนี้  รองศาสตราจารย์  ดร.อรุณี  อ่่อนสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับมอบถ้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามััคคี  และรองศาสตราจารย์  ดร.ฉลอง  ชาตรูประชีวิน  ได้รับมอบธง  จากเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งที่  42  ซึ่งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งที่  43  ในชื่อว่า  “เสลาเกมส์”