เข้าเมือง…อย่างไร

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

 าาาการเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าสู่ตัวเมืองพิษณุโลกมีอยู่หลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถโดยสารสีม่วง ซึ่งมี 2 สาย คือ
1. สายสีน้ำเงิน ซึ่งผ่านสถานีรถไฟ บขส.1 บขส.2 และโรงพยาบาลพระพุทธชินราช
2. สายสีแดง ผ่านเซนทรัล วัดใหญ่ บขส.1 บขส.2 โดยท่านสามารถใช้บริการได้ที่สถานีขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
าาานอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ให้เข้ามารับท่านในมหาวิทยาลัยได้ โดยอัตราค่าโดยสารเข้าตัวเมืองของรถแท็กซี่เริ่มต้นที่ประมาณ 140 บาท
าาาติดต่อแท็กซี่ได้ผ่านเบอร์
055-338-888 (แท็กซี่พิดโลก) หรือ
055-222-222 (แท็กซี่คิงด้อม)