เพลงประจำการแข่งขัน

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

เพลงเสลาเกมส์

ดาวน์โหลดเพลงนี้

เนื้อร้อง อาจารย์ประสรรค์ ตันติเสนาะ

ทำนอง อาจารย์เฉลิมชัย ไกลทุกข์


การกีฬาเสริมสุขสานมิตร           พี่น้องสาธิตร่วมจิตสมานฉันท์

สามัคคีเรารู้แบ่งปัน                 สามัคคีเรารู้แบ่งปัน

ทุกคนมาร่วมกัน                     เชื่อมสายสัมพันธ์เสลาเกมส์

*เสลาเกมส์ เสลาเกมส์ เสลาเกมส์ เสลาเกมส์

เสลาเกมส์ เสลาเกมส์ เสลาเกมส์ เสลาเกมส์

**งานกีฬาสาธิตสามัคคี รวมพลังปีนี้เราพบกันที่ เสลาเกมส์

สาธิตยี่สิบเอ็ดสถาบัน               ทุกคนมุ่งมั่นร่วมแข่งขันกีฬา

ร่วมสร้างสรรค์สร้างเสริมพัฒนา    ร่วมสร้างสรรค์สร้างเสริมพัฒนา

ด้วยใจแกร่งกล้า                     ในกีฬาเสลาเกมส์

เพลงเสริมสุขสานมิตร สาธิตสามัคคี

ดาวน์โหลดเพลงนี้

เนื้อร้อง อาจารย์ประสรรค์ ตันติเสนาะ

ทำนอง อาจารย์เฉลิมชัย ไกลทุกข์


ด้วยปีกแห่งฝัน มุ่งมั่นศรัทธา พวกเราต่างมา ไขว่คว้าเอาชัย

สาธิตทุกแห่ง ร่วมแรงร่วมใจ กีฬาก้าวไกล สายใยผูกพัน

ด้วยปีกแห่งรัก เราสามัคคี พวกเราล้วนมี ไมตรีต่อกัน

สาธิตน้องพี่ มีใจสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ แข่งขันกีฬา

เสริมสุขสานมิตร ด้วยจิตงดงาม พวกเราเล่นตาม กฎกติกา

เสลาเกมส์นี้ เปรมปรีดิ์หนักหนา ชื่อเลื่องลือชา สาธิตสามัคคี