แผนผังสถานที่และสนามกีฬาจัดการแข่งขัน

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

สนามที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 3 โซน

สนามมหาวิทยาลัยนเรศวร

สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว