โครงการบรรยายธรรม หัวข้อธรรมะสอนใจ อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

 วันที่ 9 ธันวาคม 2560  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการบรรยายธรรมมะ ในหัวข้อ   “ธรรมมะสอนใจ  อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และ พระอาจารย์วรวัตร  วรวฑฒโน  เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมได้มีโอกาสฟังสนทนาธรรมในรูปแบบที่สนุกสนาน เข้าใจง่ายและแฝงไปด้วยคติธรรม  ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังธรรมะกว่า 400 คน ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โอกาสนี้ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต  ได้มอบเงินสมทบทุนเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ อีกด้วย